Wydarzenia 
Modlitwa 
Działalność 
Lekarze 
Zasady organizacyjne 
Sprawozdania 
Rok 2017 
Rok 2014 
Aspekt finansowy 
POLA NADZIEI 
Zdjęcia 
Patron 
Twórczość 
Poezja J. Warzały 
Inne 
Galeria 
Kontakt 
Szukaj
Copyright SystemArt


  Strona główna / Sprawozdania / Rok 2017
Informacja o zebraniu 14-06-2017

Na podstawie § 18 i 19 Statutu Tarnowskiego Hospicjum Domowego im. Bł. F. Ozanama, uchwalonego 09-06-2015 r. Zarząd THD informuje, że coroczne, Zwyczajne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze odbędzie się dnia 14 czerwca 2017 o godz. 18:30 w siedzibie THD w Tarnowie, ul. Krakowska 41, w pierwszym terminie, a o godz. 19.00 w drugim terminie.

Plan Zwyczajnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków przewiduje:

1. Otwarcie - Prezes

2. Sprawdzenie kworum

3. Przystąpienie do realizacji programu Walnego Zebrania Członków THD im. Bł. F. Ozanama

4. Powitanie - Prezes ks. mgr M. Oleksy

5. Wybór prowadzącego Walne Zebranie

6. Wybór protokolanta

7. Wybór Komisji Wniosków i Uwag

8. Przedłożenie sprawozdania merytorycznego THD na rok 2016

9. Przedłożenie sprawozdań Finansowych THD na rok 2016

- bilans za rok 2016

- rachunek strat i zysków za rok 2016

- informacja dodatkowa

10. Przedłożenie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności w 2016 roku

11. Dyskusja

12. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań i udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2016

13. Podjęcie Uchwały dot. sposobu podziału zysku za rok 2016

14. Podjęcie Uchwały w sprawie wniosków dot. działalności THD

15. Wprowadzenie zmiany do Statutu THD z dnia 09-06-2015 poprzez dopisanie w § 6 ust. 8 "prowadzenie magazynu sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego i wypożyczanie"

16. Wnioski i uwagi

17. Zakończenie

Tarnów, 31-05-2017 


 
 Informacje
• Informacja o zebraniu 14-06-2017

ul. Krakowska 41 33-100 Tarnów     tel. 014 692-80-19 Poniedziałek-Piątek: 16-18    e-mail: hospicjum@hospicjum.net.pl