Wydarzenia 
Modlitwa 
Działalność 
Lekarze 
Zasady organizacyjne 
Sprawozdania 
Rok 2017 
Rok 2014 
Aspekt finansowy 
POLA NADZIEI 
Zdjęcia 
Fundacja Hospicyjna 
Patron 
Twórczość 
Poezja J. Warzały 
Inne 
Galeria 
Kontakt 
Szukaj
Copyright SystemArt


  Strona główna / Sprawozdania / Rok 2017
Informacja o zebraniu 14-06-2017

Na podstawie § 18 i 19 Statutu Tarnowskiego Hospicjum Domowego im. Bł. F. Ozanama, uchwalonego 09-06-2015 r. Zarząd THD informuje, że coroczne, Zwyczajne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze odbędzie się dnia 14 czerwca 2017 o godz. 18:30 w siedzibie THD w Tarnowie, ul. Krakowska 41, w pierwszym terminie, a o godz. 19.00 w drugim terminie.

Plan Zwyczajnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków przewiduje:

1. Otwarcie - Prezes

2. Sprawdzenie kworum

3. Przystąpienie do realizacji programu Walnego Zebrania Członków THD im. Bł. F. Ozanama

4. Powitanie - Prezes ks. mgr M. Oleksy

5. Wybór prowadzącego Walne Zebranie

6. Wybór protokolanta

7. Wybór Komisji Wniosków i Uwag

8. Przedłożenie sprawozdania merytorycznego THD na rok 2016

9. Przedłożenie sprawozdań Finansowych THD na rok 2016

- bilans za rok 2016

- rachunek strat i zysków za rok 2016

- informacja dodatkowa

10. Przedłożenie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności w 2016 roku

11. Dyskusja

12. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań i udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2016

13. Podjęcie Uchwały dot. sposobu podziału zysku za rok 2016

14. Podjęcie Uchwały w sprawie wniosków dot. działalności THD

15. Wprowadzenie zmiany do Statutu THD z dnia 09-06-2015 poprzez dopisanie w § 6 ust. 8 "prowadzenie magazynu sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego i wypożyczanie"

16. Wnioski i uwagi

17. Zakończenie

Tarnów, 31-05-2017 


 
 Informacje
• Informacja o zebraniu 14-06-2017

ul. Krakowska 41 33-100 Tarnów     tel. 014 692-80-19 Poniedziałek-Piątek: 16-18    e-mail: hospicjum@hospicjum.net.pl