Wydarzenia 
Modlitwa 
Działalność 
Lekarze 
Zasady organizacyjne 
Sprawozdania 
Rok 2017 
Rok 2014 
Aspekt finansowy 
POLA NADZIEI 
Zdjęcia 
Fundacja Hospicyjna 
Patron 
Twórczość 
Poezja J. Warzały 
Inne 
Galeria 
Kontakt 
Szukaj
Copyright SystemArt


  Strona główna / Wydarzenia
Walne Zebranie Członków THD 17.09.2020 - Uwaga:

ZARZĄD TARNOWSKIEGO HOSPICJUM DOMOWEGO im. bł. F. Ozanama z siedzibą w Tarnowie ul. Krakowska 41 Działając na podstawie § 18 i 19 Statutu Tarnowskiego Hospicjum Domowego im. Bł. F. Ozanama zwołuje: ZWYCZAJNE ZEBRANIE CZŁONKÓW THD, które odbędzie się w dniu 17.09.2020 r. o godz. 18:30 w pierwszym terminie, a o godz. 19.00 w drugim terminie w siedzibie THD w Tarnowie, ul. Krakowska 41. Plan Zwyczajnego Zebrania Członków przewiduje: 1. Otwarcie - Prezes. 2. Przystąpienie do realizacji programu Zebrania Członków THD im. Bł. F. Ozanama. 3. Powitanie - Prezes ks. mgr M. Oleksy. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zebrania Członków i jego zdolności do podejmowania Uchwał. 5. Wybór przewodniczącego Zebrania Zwyczajnego Członków. 6. Wybór protokolanta. 7. Przyjęcie porządku obrad. 8. Wybór Komisji wnioskowej. 9. Wybór Komisji skrutacyjnej. 10. Przedstawienie przez Zarząd Hospicjum sprawozdania merytorycznego oraz Sprawozdania Finansowego THD na rok 2019. 11. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z własnej działalności w 2019 roku. 12. Dyskusja. 13. Podjęcie Uchwał w sprawie: 1) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Hospicjum za rok 2019 i udzielenie Zarządowi absolutorium 2) zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z własnej działalności za rok 2019 3) podziału zysku za rok 2019 4) podziału zysku z lat ubiegłych. 14. Sprawozdanie komisji wniosków. 15. Zatwierdzenie programu działania Hospicjum w roku 2020. 16. Wolne wnioski. 17. Zakończenie. Szczegółowy program umieszczono również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Hospicjum.
 
 Historia wydarzeń
• Walne Zebranie Członków THD 17.09.2020 - Uwaga:
• Jezus Zmartwychwstał. Prawdziwie Zmartwychwstał !!!
• Walne Zebranie Członków THD
• Święta Święta Święta :)
• Zakończenie akcji Pola Nadziei 2019
• Zebranie Członków THD - 21 maja 2019
• Wielkanoc - ALLELUJA Jezus żyje!
• Życzenia bożonarodzeniowe
• 9 grudnia 2918 - Kiermasz stroików
• Dzień Wolontariatu 2018
• POLA NADZIEI 2019 - cebulki żonkili posadzone :)
• Krynica-Zdrój - wyjazd szkoleniowo integracyjny
• Walne Zebranie Członków THD - 9 maja 2018
• Wielkanoc 2018
• Opłatek i wspólne kolędowanie.
• Dzień wolontariusza - 5 grudnia 2017
• Boże Narodzenie 2017
• Wyjazd integracyjny - Krynica 26-28 maja 2017
• Zakończenie akcji Pola Nadziei 2017
• Wielkanoc 2017 - JEZUS ŻYJE
• Spotkanie opłatkowe THD
• Święta Narodzenia Pańskiego 2016
• Weekendowa integracja - Bukowina Tatrzańska 27-29 maja 2016
• Walne zebranie Członków Stowarzyszenia THD
• Święta Zmartwychwstania Pańskiego
• Kiermasz Wielkanocny - 13 marca 2016
• Spotkanie opłatkowe THD 2016
• BOŻE NARODZENIE 2015
• Zebranie Członków Stowarzyszenia THD - powołanie Prezesa
• Zakończenie Akcji Pola Nadziei 2015
• "Poletko nadziei" znów kwitnie
• "Uśmiech, który pomaga"
• Akcja POLA NADZIEI 2015 - ruszamy
• Światowy Dzień Hospicjum i Opieki Paliatywnej
• Zebranie Członków Stowarzyszenia THD
• Dzień Wolontariusza
• Sprawozdanie nr 3 - listopad 2013
• Pola Nadziei 2013 - Zakończenie !
• "Uśmiech Dziecka" na Dzień Dziecka
• Konkurs - "POLETKO NADZIEI"
• Wielkanoc 2013 - życzenia
• Spotkanie opłatkowe wolontariuszy THD
• Podziękowanie za posługę Kapelana Ks. Antoniego Kotapki
• Dzień skupienia dla wolontariuszy hospicyjnych
• LICHEŃ - Forum Ruchu Hospicyjnego
• Rozpoczęcie akcji Pola Nadziei 2012/2013
• Wyjazd integracyjny do Szczawnicy
• Dzień skupienia
• Życzenia Wielkanocne
• Pola Nadziei 2012 - informacje
• Kiermasz Wielkanocny - ZSME w Tarnowie
• Spotkanie opłatkowe 2011/2012
• Obchody Jubileuszu 10-lecia THD
• Otrzymaliśmy nowy sprzęt od Urzędu Miasta w Tarnowie
• Boże Narodzenie 2011
• Nadzwyczajne Zebranie Członków THD
• Zmiana W-ce Prezesa THD
• Zakończenie Konkursu Poetyckiego
• Zakończenie akcji "POLA NADZIEI 2011"
• Jubileusz 25-lecia kapłaństwa
• Oratorium - CIERPIENIA CHRYSTUSA
• Spektakl - "Spotkanie z Janem Pawłem II" - 2 kwietnia 2011
• POLA NADZIEI po raz piąty
• Akcja POLA NADZIEI 2011 w Galerii TARNOVIA
• III Hospicyjne Dni Formacyjne w Licheniu
• Pola Nadziei 2010/11 - Inauguracja
• SZCZAWNICA - wypoczynek, rekolekcje i integracja
• Spotkanie Wolontariuszy i Pracowników Hospicjów Małopolski
• Spotkanie Wolontariuszy w Krakowie
• 10 kwietnia 1940 - 10 kwietnia 2010
• Wolontariat Hospicyjny - Lubię pomagać
• Spotkanie formacyjne w Częstochowie
• Spotkanie opłatkowe 2010
• Konferencja Wolontariatu Hospicyjnego
• Wielka Impreza Charytatywna
• V Diecezjalne Forum Ruchów i Stowarzyszeń
• Promocja książki dr Jacka Roika
• Sympozjum w Dąbrowie Tarnowskiej
• Pola Nadziei 2009 - Konkurs plastyczny
• Koncert na zakończenie akcji Pola Nadziei 2009
• Dzień skupienia dla wolontariuszy
• Koncert charytatywny na rzecz Tarnowskiego Hospicjum Domowego

ul. Krakowska 41 33-100 Tarnów     tel. 014 692-80-19 Poniedziałek-Piątek: 16-18    e-mail: hospicjum@hospicjum.net.pl